medicoindustriens logo

Vejen til vækst

Vilkår for medico startups i Danmark • 2017


Et unikt indblik i vilkårene for danske medico startups


Denne rapport giver indblik i, hvordan det er at være iværksætter i medicobranchen. Vi har spurgt direktører i venturefinansierede selskaber om alt fra kapitaltilgængelighed til rekruttering. Direktører fra omkring 1/2 af alle venturefinansierede medico startups i Danmark har besvaret undersøgelsen, og den giver dermed et unikt indblik.

Danmark er et af verdens førende lande, når det kommer til medico. Hvert år omsætter medicobranchen for 48 mia. kr., og branchen tegner sig for knap 10% af dansk erhvervslivs udgifter til forskning og udvikling. Den danske medicobranche er kort sagt kendetegnet ved sin betydelige størrelse, stærke vækst og høje innovationsniveau.

Miljøet for medico startups udgør i høj grad den fødekæde, der gør det muligt for medicobranchen at vokse og levere nye løsninger i fremtiden. Rapporten synliggøre dog tydelige nogle betydelige udfordringer for etableringen af nye succesfulde selskaber indenfor medicoområdet. Hvis vi ikke adressere disse udfordringer risikerer vi at udpine fødekæde der skal sikre fremtidens medicoindustri i Danmark.

Her er hvad vi har lært - god fornøjelse.
Iværksætterne ser ikke lyst på fremtiden

Langt størstedelen af medico startups forventer at lave deres første salg inden for 1-2 år. Alligevel synes mindre end 1/5 af virksomhederne at vilkårene for medico startups i Danmark er positive!

Det skyldes vanskelig adgang til kapital og regulatoriske kompetencer

Mere end 3/4 af virksomhederne forventer, at det bliver udfordrende at rejse næste rundes kapital, mens 1/2 mener, at de er enten underfinansieret eller betydeligt underfinansieret. Omkring 1/3 af virksomhederne rapporterer om vanskeligheder ved at rekruttere medarbejdere med regulatoriske kompetencer.

Og den erhvervsfremme, der skulle hjælpe på problemet, opleves som dårligt fungerende

2/3 af virksomhederne oplever erhvervsfremmen fra innovationsmiljøerne som dårligt fungerende eller ikke fungerende, og mere end 1/2 alle virksomheder savner et life science inkubationsmiljø med adgang til regulatoriske medarbejdere.

Vi kan vende udviklingen

Løsningen er smartere erhvervssfremme, letter adgang til kapital og regulatoriske kompetencer. Vi har formuleret 9 løsningsforslag på problematikken.

medicoindustriens logo

Åben policy katalog

Det fulde indblik

Vi har fremhævet nogle konklusioner, vi synes er specielt interessante, men undersøgelsen indeholder mange andre relevante og overraskende resultater. De nedenstående sider giver dig indblik i alle svar. Dette inkluderer også information om de 34 virksomheder, som har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen er foretaget blandt Medicoindustriens 49 start-up medlemmer, som repræsentere omkring 4/5 af alle venture finansierede start-ups indenfor industrien.


Funding

1. Er klimaet til at starte et medico startup i Danmark godt?

2. Hvilken type var jeres sidste funding runde?

3. Hvem var lead investor i jeres sidste funding runde?

4. Hvornår rejste I jeres sidste funding runde?

5. Hvor lang var hele fundraising processen for jeres seneste funding runde?

6. Hvor mange investorer pitchede I da I rejste jeres sidste funding runde?

7. Hvornår planlægger I at skulle rejse yderlig kapital?

8. Forventer du, at det bliver nemmere eller sværere at rejse venture capital i de næste 12 måneder?

9. Hvor svært tror du at det bliver at rejse jeres næste runde af kapital?


Investorer

1. Vil forhandlingsstyrken over de næste par år rykke sig mere over til iværksætter- eller investorsiden?

2. Hvad var den vigtigste faktor bag jeres valg af lead investor?

3. Har hjælpen du har modtaget fra din lead investor gjort en forskel for udviklingen af selskabet?


Exits

1. Hvornår forventer du et exit af jeres virksomhed?

2. Forventer du flere eller færre opkøb af medico startups de næste 12 måneder?

3. Hvilke valuation forventer du ved jeres exit?


Erhvervsfremme

1. Savner du et life science inkubationsmiljø at opstarte og vokse i?

2. Hvad bør dette miljø tilbyde?

3. Hvordan opfatter du erhvervsfremmen til medico startups via Innovationsmiljøerne*?

*Innovationsmiljøerne investerer på statens vegne risikovillig kapital i nye selskaber startet af forskere og videnbaserede iværksættere (BOREAN, SDI, Capnova og Pre-seed)

4. Hvordan opfatter du erhvervsfremmen via innovationsnetværk*?

*Staten finansierer 22 landsdækkende innovationsnetværk, der samler forskere, virksomheder og offentlige myndigheder om at skabe innovation og vækst (bl.a. Medtech Innovation and Welfare Tech)

5. Hvor relevant oplever du at Væksthusene er for medico startups?

6. Hvordan opfatter du erhvervsfremmen til medtech via Innovationsfonden*?

*Offentlig fond med formål at give tilskud til udvikling af viden og teknologi

7. Hvor effektiv er den offentlige erhvervsfremme for medico startups samlet set?


Økonomi og vækst

1. Hvordan vil du betegne jeres niveau af finansiering?

2. Hvor mange år tror du der går, før I laver første salg?

3. Hvor mange medarbejdere regner du med at ansætte de næste 12 måneder?

4. Hvilken type medarbejdere er mest udfordrende at rekruttere?

5. Har I tilstrækkelig adgang til specialiseret udenlandsk arbejdskraft?

6. Oplever du de danske regler for aflønning af medarbejdere gennem aktieoptioner som en hæmsko?


Bag om respondenterne

1. Er du CEO, founder eller begge?

2. Hvor ligger jeres virksomhed?

3. Hvornår blev virksomheden stiftet?

4. Hvor gammel er du?

5. Hvor langt er selskabet nået?

6. Hvor mange ansatte har I?

7. Hvilken CE klassificering hører I under?

Hvordan skaber vi et bedre miljø for start-ups?

Medicoindustrien har 9 konkrete forslag til at forbedre rammevilkårene for medico startups. Læs mere i vores policy katalog:

medicoindustriens logo

Åben policy katalog